59er Golden Reunion Directory

59er Golden Reunion Directory
59er Golden Reunion Directory

Tuesday, August 25, 2009

Inheritance Nightmare / PERINTÖPAINAJAINEN

My next book, which is being published simultaneously in English and Finnish (translation by Annikki), is going to be a blockbuster.

In 1994, I exposed the serious problems within the University of Oulu. That book, "Seven Years Hard Labour in a Finnish Holiday Camp - A Finnish Unversity" was the most pirate copied book in Finland that year.

The book jointly authored by Annikki and me in 1994, "Handbook for Survival in Finland", which was also only in English, was sold out within days of publication.

Both Annikki and I have been researching and writing on several subjects, but this book was always at the back of our minds from 1992 onwards.

Now is the opportune time. We decided to leap frog many other manuscripts to publish this one. It gives a deep insight into how corrupt the Finnish System has been and is, despite whatever Transparency International has been writing.

I give below the Synopsis and Contents in both Finnish and English.

Also the pre-ordering information is given at the end so you can save some money if your order is received before the books hit the shelves. The book is written, printed, published and sold directly by us so we can give you value for money instead of lining the pockets of publishers and booksellers. Authors get a measly 10% after several years!

We do hope you will enjoy this book. The sequel "Last Will and Testament" by me will follow soon thereafter. That is a momumental work. It will not be published in Finnish.

INHERITANCE NIGHTMARE
by
Jacob Matthan
Author of the 1994 brilliant exposé
“Seven Years Hard Labour
in a Finnish Holiday Camp
- A Finnish University”


Synopsis

Like all the author’s books so far, this book is NOT fiction. It is the recording of the modern day repetition of Victor Hugo’s “Les Misérables” in Finland in the 2000s!

The author comes from a country which is the home of corruption. According to Transparency International, Finland is supposedly one of the least corrupt countries in this world.

This intricate narration of this true story, covering almost 10 years, shows the extent of malaise in the Finnish System - the judiciary, the police, the bureaucrat, the media, the banks, and above all the lawyers, who are supposedly there to uphold the rights of the innocent. It is a brotherhood network!

Kari Kantakoski is supposedly “a leading lawyer” in Oulu. The intrigue that he has been involved in to get the lion’s share of the inheritance of the family of a carpenter and his wife is still an on-going saga.

The level of audacity increased with each passing day as this lawyer flaunted the law using his “friends” in high places.

Justice Delayed is Justice Denied!

The Lawyer’s Association, supposedly to root out people like Kari Kantakoski, appears to be just a big joke! Kantakoski laughs at this organisation as he knows they would not lift a finger to indict him! The Association has been “investigating” this matter for 9 months while Kari Kantakoski carries on his plundering!

In Finland, the only recourse to justice is publicity, the internet, in particular. Certainly not via the Finnish media, as it is also part of the corrupt establishment.

This book, which will be on the internet and the shelves (in English and Finnish) in a few weeks, highlights in the greatest detail (with every supporting document) each step of the process of having to fight a corrupt system in which the height of corruption is the legal profession in this country.

Lawyers may be the butt of many jokes. That is not without sound reason.

The author leaves it to the reader to draw one’s own conclusions as to what is right or wrong, what is corruption and what is not, what is legal and what is illegal.

It is a sad sad tale.

If Transparency International were to look at this and many thousands of similar cases, Finland would lie 180th in the 180 countries that are reported on by them!


Contents

PREFACE
Chapter 1: Background to the Nightmare
Chapter 2: Matti's Death Estate Inventory Meeting
Chapter 3: Hilja's Dementia
Chapter 4: Renovation of Kampitie
Chapter 5: Public Guardian for Hilja
Chapter 6: Administrator and Executor for Matti's Death Estate
Chapter 7: Financial Misuse of Hilja's Bank Account
Chapter 8: Settlement of Renovation Cost
Chapter 9: Appointment as Care Giver for Hilja
Chapter 10: Eviction of Hilja and Court Decision
Chapter 11: Corruption in Oulu Magistrate Guardianship Section Functioning
Chapter 12: Attempt to Remove the Public Guardian
Chapter 13: February 2004
Chapter 14: Dire Warnings Ignored - Wall Deterioration
Chapter 15: Lawyers Fees
Chapter 16: Minutes of Meetings
Chapter 17: Secret Deals
Chapter 18: Hilja Passes On
Chapter 19: Matti's Death Estate Administrator / Executor Greed Uncovered
Chapter 20: Accounts Examined
Chapter 21: Forced Sale of Kampitie
Chapter 21: Hilja's Death Estate Inventory
Chapter 22: Fraud and Cover Up in Osuuspankki
Chapter 23: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Mopo Scandal
Chapter 24: Control of Kampitie
Chapter 25: Huoneistokeskus: Money Rules the Day
Chapter 26: Complaint to the Lawyer's Association
Chapter 27: Complaints to the Oulu Police
Chapter 28: Complaints to the Finnish Courts
Chapter 29: Transparency International
Chapter 30: Who Gets What?PERINTÖPAINAJAINEN
Jacob Matthan
“Seitsemän vuotta kovaa työtä suomalaisella loma leirillä
- Suomalainen Yliopisto”
loistavan palastuskirjan kirjoittaja 1994


Tiivistelmä

Kuten kaikki kirjailijan kirjat tähän mennessä, tämä kirja ei ole Fiktio. Se on Viktor Hugon kirjan “KURJAT!” kaltaisten tapahtumien toisto Suomessa 2000 luvulla!

Kirjailija tulee maasta, joka on korruption kotimaa. Transparency International’in mukaan Suomen oletetaan olevan yksi maailman vähiten korruptoituneita maita.

Tämä mutkikas tosi kertomus, kestoltaan melkein kymmenen vuotta osoittaa suomalaisen systeemin pahoinvoinnin laajuutta - oikeuslaitos, poliisi, byrokraatti, media, pankit ja ennen kaikkea asianajajat, joiden pitäisi olla viattomien oikeuksien puolustajia. Se on veljeskuntaverkosto!

Kari Kantakosken oletetaan olevaan “huomattava asainajaja” Oulussa. Sotku, jossa hän on mukana saadakseen leijonan osuuden kirvesmiehen ja hänen vaimonsa perheen perinnöstä on yhä meneillään oleva tapahtumaketju.

Röyhkeyden taso nousee päivä päivältä, kun tämä asianajaja lailla pöyhkeillen käyttää “ystävään” korkeilla paikoilla.

Viivytys oikeudessa kieltää oikeuden

Asianajajien Liitto, jonka oletetaan kitkevän juurineen Kari Kantakosken kaltaisia henkilöitä, näyttää olevan iso vitsi. Kantakoski nauraa tälle järjestölle tietäen etteivät he nostaisi sormeakaan syyttäkseen häntä mistään. Liitto on tutkinut tätä asiaa 9 kuukautta. Sillä välin Kari Kantakoski jatkaa ryöstelyä!

Suomessa ainoa oikeuden turva on julkisuus, internetti erityisesti, eikä varmasti suomalaisen median kautta, koska se on myös osa korruptia valtajärjestelmää.

Tämä kirja, joka tulee internettiin ja hyllyille (englanniksi ja suomeksi) muutamassa viikossa, korostaa mitä suurimmassa määrin (kaikkea tukevilla dokumenteilla) joka askelta prosessissa, jonka joutuu taistelemaan korruptiossa systeemissä, minkä korruption huippu on laillinen ammattikunta tässä maassa. Asianajajat voivat olla monen pilan kohde. Eikä syyttä.

Kirjoittaja jättää lukijalle tehdä omat johtopäätöksensä siitä mikä on oikein ja väärin, mikä on korruptiota mikä ei, mikä on laillista ja mikä on laitonta. Se on surullinen kertomus. Jos Transparency International näkisi tämän ja tuhansia muita samanlaisia tapauksia, joista he raportoivat, Suomi olisi sijalla 180 mukana olevista maista joita on 180!


SISÄLTÖ

Esipuhe
Kappale 1: Painajaisen tausta
Kappale 2: Matin kuolinpesäkokous
Kappale 3: Hiljan dementia
Kappale 4: Kampitie remontti
Kappale 5: Yleinen edunvalvoja
Kappale 6: Matin kuolinpesän pesänselvittäjä- ja jakaja
Kappale 7: Hiljan pankkitilin väärinkäyttö
Kappale 8: Remontti kulujen sopimus
Kappale 9: Hiljan omaishoitajan nimitys
Kappale 10: Hiljan häätö ja oikeuden päätös
Kappale 11: Korruptio Oulun Maistraatin yleisen edunvalvonnan osastolla
Kappale 12: Yritys erottaa edunvalvoja virasta
Kappale 13: Helmiku 2004
Kappale 14: Välinpitämättömyys vakavista varoituksista - ulkoseinän rapistuminen
Kappale 15: Asianajan palkat
Kappale 16: Kokousten päiväkirjat
Kappale 17: Salaisia sopimuksia
Kappale 18: Hiljan kuolema
Kappale 19: Matin kuolinpesän pesänselvittäjä/jakajan ahneus paljastuu
Kappale 20: Tilinpidon tarkastus
Kappale 21: Kampitie pakkomyynti
Kappale 22: Hiljan perukokous
Kappale 23: Petos ja peittely Osuuspankissa
Kappale 24: Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva Moposkandaali
Kappale 25: Kampitien hallinta
Kappale 26: Valitus asianajajaliittoon
Kappale 27: Valituksia Oulun poliisille
Kappale 28: Valituksia suomalaisissa oikeuslaitoksissa
Kappale 29: Transpanency International
Kappale 30: Kuka saa mitä?


ORDERING INFORMATION:

PROJECTED SHELF PRICE: € 59 per hard copy

Orders received and paid for before Publication: € 49 ONLY (including postage)

Payment to: Jacob Matthan's Nordea Bank Account Nro.: 249818-69968

Write in Message Box: International Nightmare

INTERNATIONAL ORDERS
SWIFT CODE: NDEAFIHHX
Account No: FI91 2498 1800 069968
Account Holder: Jacob Matthan

Sunday, August 23, 2009

An important chore completed this morning

Yes, I have been absent from all my blogs for quite some time. We have been through a few traumatic weeks, which I will blog about in the not so distant future.

But today is a different day!

Yesterday, Annikki and I visited Kuopio in central eastern Finland. The area is truly magnificent with lakes and forests everywhere. We are starting our new operations there as we expand the reach of Raantel Oy, the furnished housing company which is sky rocketing as a national enterprise. We have the Slovenian team of electrical engineers moving there shortly to erect the new Post Office Sorting Centre, a huge sophisticated high tech complex which will sort letters and packets for the whole of central Finland.

It was quite a successful visit. We covered about 700 km yesterday (up and down) and reached back around 21:30.

I am writing (with Annikki) a new book called "Inheritance Nightmare" a true story concerning the high level of corruption in Finland, quite contra to what Transparency international, the Swiss Organisation, have been reporting. I finished a couple of chapters, and after a bath, got to bed around midnight. The book will be published in a very short time in both languages - Finnish (by Annikki) and English (by me).

I was up before sunrise, which is now around 5 am (It has been changing by about 3 minutes every day since midsummer! Sunset changes by about 4 minutes a day reducing our daylight hours by about 7 minutes every day till we reach our "total darkness phase!)

There are a few of my alma mater friends, many whom I have never met in person, who have become dear to me over the years. 49ers Yezad Kapadia and Naval Patel, are two which spring to mind. They were the brilliant duo of 1949. If one did not get the prize, the other did!

After my morning ablutions i had to make a very important phone call - to speak to Mysore to wish Naval Patel a very happy 75th birthday. He picked up the phone on the first ring, so I was afraid I may have woken him up early on his birthday.

I have never "spoken" to Naval before, but he has spoken to me for many years with his wonderful emails and comments. He told me that the 75th birthday is not such an important milestone (unlike in Finland) and as the Parsi New Year had been celebrated on Wednesday, he had done his celebrations on that day.

We chit chatted for a few minutes. I hope to drop in on Armaity and him in end October on our Bharat Darshan. Mysore drives pleasant memories through my bones as I had a wonderful childhood there.

Happy birthday, Naval and may you have many many more. I do hope you will try to make it to Finland sometime soon.

Sunday, August 02, 2009

Being missed by some

(Posted on all my major blogs.)

Approaching sunset in Oulu, Finland at 10 pm on a lovely summer's day.
After I crushed my knuckle and went through the trauma of an operation, Finnish style, which I will blog after I get out of the hands of the doctors, I have tried to keep up with my schedules, but not with much success. Typing, driving and doing just simple tasks as taking of my jacket or putting on my shirt, with one hand is painfully slow.

The travel schedule has not reduced. My daily routines have increased substantially since Nisha, Sunil and Hannah are holidaying in India and also Ganesh has taken his annual holiday. Number of group arrivals in Helsinki has mounted substantially and juggling the apartments to keep everyone happy has been a Herculean task. But Sunil has been a great help, even though he is working through a dial-up internet connection from a Kerala village!

Last week I drove up to Rovaniemi, on the Arctic Circle, and back twice. Each a 450 km round trip. Then on Friday I did a round trip to Tampere, about 900 km. Levi, our Zambian friend from Helsinki, was there and, with my one hand, I helped him empty one flat, load and unload the trailer and finally dropped him at the station.

(Just as I reached the office at 21:30, I had a call from Levi that he had got back to Helsinki and he was driving to deliver a lecture when he smashed his car into another, fractured his shoulder and ruined his car!)

I must say I am living a charmed existence and walking a tight rope trying to keep all my schedules in order.

The next week will be equally hectic, but with Sunil and Nisha back, maybe I can ease up a bit. (One can always hope, but knowing my intent to work myself to the bone, it is just idle mental chatter.)

When people remind me my last blog update was so many weeks ago, I feel a terrible moral guilt as I love all my readers more than they love my ramblings.

The gentle reminders a tremendous boost for the ego.

I have been going through a nightmare trying to get a suitable location for the Mumbai Findians Evening on Friday 13th November 2009. Now I understand why they say that Friday the 13th is unlucky. Help me prove that is wrong!

Annikki and my 59ers Directory Project of 2009 is progressing nicely. Just arrived is a video from our 1999 40th Year Reunion. I am waiting to get my hand on that and extract some good stills for inclusion into the Directory.

The registrations for our 50th Year Reunion are coming along nicely. If you are a 59er and have not yet registered, please do it as soon as possible.

Many of you are not being careful. I have sent several of you information that your Facebook, email address, etc. have been hijacked and your address books are public property. These guys add your name to CDs that they sell and then you are receiving thousands of spam mail while thousands are being spammed in your name! Please be careful where you sign up.

I am busy planning our Indian trip for October through to December, 2009. If any of you want Finnish know how or want to start a business or exports to / from India, please let me know and I will try to fit you into our schedule - Kottayam, Cochin, Bangalore, Chennai, Hyderabad (possibly), Mumbai, Ahmedabad and Delhi!

One interesting news item from India - some of the better known colleges, like our alma mater, St. Stephen's College, may soon be giving their own degrees! Wonder how that will work out as I am already sceptical of people get 90+ average in school leaving to get into the college of their choice!

I have also been helping to organise our Indian Independence Day celebrations. About 70 people will attend and it is going to be a blast.